Om oss

The 19th Hole, Meloneras

Vi består av en Sportbar med liveunderhållning på kvällen och flera TV-apparater för internationella sportevenemang (publik visning).
Vår restaurang med internationella rätter tillgodoser alla kulinariska läckerheter från frukost till middag, såväl som i utomhusområdet med direkt utsikt över havet.
Som du kan se från vår etikett "The 19th Hole" har vi en stark koppling till golf. Vår butik förser dig med golfkläder, golfutrustning och baninformation inom alla tänkbara områden och krav för golf.
Kontakta
&
Imprint

För att kontakta oss via e-post, använd systemets standardfunktion för e-post!#

The 19th Hole

Integritet

I. Dataskydd i ett ögonkast

Allmänna anmärkningar
Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med.
Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på vår webbplats
Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören.
Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?
Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss.
Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett e-postmeddelande till oss.
Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen.
Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen).
Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel.
Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vad har du för rättigheter angående dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter.
Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter.
Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om dataskydd.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

II. Allmän information och obligatorisk information

Sekretesspolicy
Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar.
Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.
Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in.
Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med.
Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till.
Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor.
Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet
Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

The 19th Hole, Gran Canaria

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling
Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett.
Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss.
Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten
Vid brott mot dataskyddslagstiftningen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.
Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är det statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk:

https://www.government.se/government-agencies/the-swedish-data-protection-authority/

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format.
Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller

TLS-kryptering
Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.
Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering
Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter på när som helst.
Du kan kontakta oss när som helst på adressen ovan om du har ytterligare frågor angående personuppgifter.

Invändning mot reklammeddelanden
Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial.
Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

III. Datainsamling på vår webbplats

Cookies
Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies.
Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus.
Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert.
Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.
De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies".
De raderas automatiskt efter ditt besök.
Andra cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem.
Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.
Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs.
Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.
Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha lagras på grundval av SV-DPR.
Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster.
I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.

Serverloggfiler
Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

Webbläsartyp och webbläsarversion
operativsystem som används
Hänvisningsadress
Värdnamn på den åtkomstdator
Tid för serverförfrågan
IP-adress
besöksdisk

Program
Små program (Javascripts) används på vår webbplats, som möjliggör webbplatseffekter som skjutreglage, bildgallerier och anonyma besöksräknare.
Dessa skript används endast för att förbättra grafiken och innehållet på vår webbplats och utför inga skadliga handlingar.
Efter avslutat webbplatsbesök kasseras dessa automatiskt (raderas).
Personuppgifter kommer inte att kombineras med andra datakällor.
Grunden för databehandling är SV-DPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

Bilder, text och videor
I princip använder vi endast fritt användbara bilder och videor på vår webbplats, eller för personer med deras samtycke.
Texter och upphovsrätt respekteras.

Kontakta
Om du skickar oss förfrågningar via e-post kommer dina uppgifter från e-postmeddelandet, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor.
Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Behandlingen av de uppgifter som anges via e-post är därför uteslutande baserad på ditt samtycke (SV-DPR).
Du kan när som helst återkalla detta samtycke.
Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss.
Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.
De uppgifter du lämnar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats).
Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Bearbetning av data (kund- och avtalsdata)
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga för upprättandet, innehållet eller ändringen av rättsförhållandet (inventariedata).
Detta är baserat på SV-DPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av vår webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som är nödvändig för att användaren ska kunna använda tjänsten eller fakturera användaren.
De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas efter slutförandet av beställningen eller avslutande av affärsrelationen.
Lagstadgade lagringstider förblir opåverkade.Trots noggrann kontroll tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de länkade sidorna är ensamma ansvariga för deras innehåll.